Baker kneads dough on the table in the bakery

Scheiden en Ondernemers

Een eigen onderneming

Een scheiding met een eigen bedrijf is complex. Er spelen veel belangen mee en er zitten financieel maar ook fiscaal veel haken en ogen aan. De cijfers moeten goed geïnterpreteerd worden en er dient ook naar het toekomstperspectief te worden gekeken. En boven alles mag ook de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komen.

In de praktijk merk ik dat scheidende ondernemers en ook hun partners veel behoefte hebben aan een echtscheidingsmediator die ook de ondernemingsgerichte scheidingsvraagstukken goed kan begeleiden. Gezien mijn financiële achtergrond en ook de ruime ervaring die ik reeds op heb gebouwd in dit werk, begeleid ik ook met succes veel ondernemers aan tafel. Scheiden met een onderneming heeft specifieke aandachtspunten die niet vergeten mogen worden.

Desperate businesswoman and business failure

Startpunten bij het scheiden met een eigen onderneming

Om te bekijken wat er met uw bedrijf gebeurt tijdens en na de scheiding zijn een aantal zaken van belang. Aan tafel starten we dan ook met het in kaart brengen van uw situatie:

  • Wat voor soort onderneming heeft u: een eenmanszaak, vof of een bv? Iedere onderneming heeft zijn specifieke aandachtspunten bij scheiding, deze breng ik samen met jullie in kaart.
  • Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of heeft u huwelijkse voorwaarden?
  • Is het bedrijf van u samen? Zo ja, wilt u het bedrijf samen voortzetten of juist niet?
  • Eén van u is eigenaar, maar uw ex-partner heeft misschien meegewerkt in het bedrijf? Of is wellicht aandeelhouder?

Huwelijksgoederen regime

Uw huwelijksgoederenregime is van belang, bent u getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld?

Gemeenschap van goederen

Bent u als ondernemer in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is het bedrijf onderdeel van het te verdelen vermogen. Vaak komt het erop neer dat een van beide partners wordt uitgekocht. Dit is ook het geval als u een geregistreerd partnerschap hebt zonder voorwaarden.

Businessman separates the wooden puzzle with a picture of money

Huwelijkse voorwaarden

Als er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is het zaak goed te kijken wat hierin is opgenomen over de verdeling van de onderneming. Ook is het van belang of er een verrekenbeding is opgesteld. Hierin is opgenomen dat u aan het einde van ieder kalenderjaar met elkaar moet verrekenen wat u verdiend heeft. Probleem is echter dat er vaak niet jaarlijks met elkaar verrekend is, dit leidt dan achteraf meestal tot problemen.

Waarde van het bedrijf

Allereerst moet worden vastgesteld of de waarde van de onderneming onder het te verdelen/verrekenen vermogen valt. Indien dit het geval is, dan zijn deze vervolgvragen van belang:

  • Wat is de waarde van de onderneming?
  • Wie gaat de waarde van de onderneming vaststellen?
  • Welke waarderingsmethode wordt gehanteerd?
  • Wat is het inkomen uit de onderneming?

Over het algemeen wordt de waarde van de onderneming vastgesteld door een accountant of een persoon die bedrijven taxeert. Dat klinkt eenvoudig, maar het is vaak één van de moeilijkste punten bij de verdeling van de onderneming. Met name de waardering van de activa en een eventuele ‘goodwill’ kan leiden tot hevige discussies. En als beide partners het uiteindelijk eens zijn over de waardebepaling, dan is het vaak ingewikkeld om te bepalen op welke manier de waarde moet worden verdeeld.

Een goed startpunt voor de waardering ligt in de jaarcijfers, bijvoorbeeld van de laatste drie jaar van een onderneming. Dit geeft een beeld van de ontwikkelingen van de onderneming.

Willen jullie meer weten over de afwikkeling van de onderneming bij een echtscheiding of een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen? 

Relationship psychologist mediating young marriage

Referenties

Wat klanten van mij vinden

“Persoonlijk maatwerk, wat tijdbesparend werkte omdat we heel veel niet zelf hoefden uit te zoeken. Mary ontzorgt en heeft oog voor het belang van niet alleen de scheidende partners, maar ook voor betrokken kinderen.”
“Wij hebben Mary ervaren als een bijzonder betrokken vrouw die lekker snel handelt, alles werd snel afgewikkeld zodat ons convenant op korte termijn opgemaakt was. Ze heeft het bij ons in ieder geval tot een mooi einde gebracht, fijn dat we haar hebben mogen ontmoeten.”
“We zijn hier heel goed geholpen. Mary heeft ons alles geduldig uitgelegd en geregeld. Op alle vragen kregen we duidelijke antwoorden. Wil je zonder stress uit elkaar, dan moet je echt bij deze mediator zijn. Ik kan de bemiddeling absoluut aanbevelen!”
“Ik vond dat alles rondom onze scheiding erg fijn verlopen is. Mary heeft veel voor ons gedaan, als er iets was wat we bijvoorbeeld niet begrepen, dan legde zij dit uit in ‘onze taal’.”

Laatste nieuws en updates

Actueel.

Referenties

Wat klanten van mij vinden

“Persoonlijk maatwerk, wat tijdbesparend werkte omdat we heel veel niet zelf hoefden uit te zoeken. Mary ontzorgt en heeft oog voor het belang van niet alleen de scheidende partners, maar ook voor betrokken kinderen.”
“We zijn hier heel goed geholpen. Mary heeft ons alles geduldig uitgelegd en geregeld. Op alle vragen kregen we duidelijke antwoorden. Wil je zonder stress uit elkaar, dan moet je echt bij deze mediator zijn. Ik kan de bemiddeling absoluut aanbevelen!”

Laatste nieuws en updates

Actueel.