Scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed

Wat is scheiden van tafel en bed

Jullie willen wel graag gescheiden van elkaar leven, maar willen nog niet definitief van elkaar gescheiden zijn.  Scheiden van tafel en bed is dan  een soort van tussenoplossing. Deze vorm van scheiden wordt steeds minder gebruikt, omdat de wet je niet meer verplicht tijdens het huwelijk samen te wonen. Een scheiding van tafel en bed kun je alleen aanvragen als je getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is scheiden van tafel en bed niet mogelijk.

Waarom kiezen voor een scheiding van tafel en bed?

De meest voorkomende reden om nu nog te kiezen voor een scheiding van tafel en bed is vanwege een geloofsovertuiging.  Vroeger was hiervoor kiezen heel gangbaar,  echtgenoten  wilden hun leven niet meer met elkaar delen, maar mochten vanwege hun geloof niet scheiden. In dat geval was dit een goede tussenoplossing. Tegenwoordig hebben mensen vaak een meer praktische reden om te gaan scheiden van tafel en bed. Bijvoorbeeld als de financiële situatie het niet toelaat om te scheiden of als samenwonen niet meer gaat. Als je gaat scheiden van tafel en bed, ben je wettelijk gezien nog gewoon getrouwd. Alleen leef je apart van je partner.

Als jullie in (beperkte) gemeenschap van goederen getrouwd zijn, wordt dit bij een scheiding van tafel en bed omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Alle spullen, vermogen en schulden die in de gemeenschap vallen moeten worden verdeeld. Na de scheiding van tafel en bed hebben jullie allebei een eigen vermogen, inkomen en schulden.

Hoe goed te regelen?

Hoewel een scheiding van tafel en bed geen officiële scheiding is, is de procedure ongeveer gelijk aan de normale echtscheidingsprocedure.  De rechter zal jullie scheiding van tafel en bed toewijzen als hij ervan overtuigd is dat jullie relatie ‘duurzaam ontwricht’ is, dit wordt vermeld in het convenant. Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan hoort ook het maken van een ouderschapsplan erbij ,net als bij een “gewone”scheiding.  Hoewel jullie voor de wet nog getrouwd blijven, zal het proces dat je moet doorlopen hetzelfde zijn als bij een gewone scheiding.

Overeenkomsten met een “gewone” scheiding

De belangrijkste  overeenkomsten tussen een “gewone” scheiding en een tafel van scheiding en bed zijn:

  • Bij scheiden van tafel en bed kies je ervoor om alle gezamenlijke bezittingen en schulden te verdelen.  Dit houdt in dat al het vermogen, zoals een huis, inboedel e.d. niet meer van jullie samen zijn. Dit geldt ook voor het inkomen.  Alle financiële zaken worden gescheiden.
  • Er wordt een ouderschapsplan opgesteld.  Alle onderdelen van het een ouderschapsplan moeten geregeld worden.
  • De alimentatie verplichting (onderhoudsplicht)  blijft, zoals ook bij een echtscheiding, bestaan.
  • Opgebouwd ouderdomspensioen kan worden verdeeld, ondanks dat jullie volgens de wet nog getrouwd zijn. De opbouw van het nabestaanden pensioen kan ook doorgaan.
  • Je kunt een  nieuw leven opbouwen met een andere partner, maar niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.
  • Je bent niet langer financieel verantwoordelijk voor schulden die door de ex-partner worden aangegaan na de scheiding van tafel en bed.
  • meer weten: kijk ook even op de site van de Belastingdienst.

En daarna?

Je kunt ervoor kiezen om de rest van je leven gescheiden te blijven van tafel en bed. Maar je kunt er ook voor kiezen de scheiding van tafel en bed te beëindigen en je huwelijk officieel te ontbinden. Hieraan zijn enkele regels verbonden. Zo mag dit pas drie jaar nadat jullie van tafel en bed gescheiden zijn. Als jullie weer bij elkaar komen, kun je de scheiding van tafel en bed ook beëindigen door de rechtbank te laten weten weer officieel getrouwd te willen zijn.

Referenties

Wat klanten van mij vinden

“Persoonlijk maatwerk, wat tijdbesparend werkte omdat we heel veel niet zelf hoefden uit te zoeken. Mary ontzorgt en heeft oog voor het belang van niet alleen de scheidende partners, maar ook voor betrokken kinderen.”
“Wij hebben Mary ervaren als een bijzonder betrokken vrouw die lekker snel handelt, alles werd snel afgewikkeld zodat ons convenant op korte termijn opgemaakt was. Ze heeft het bij ons in ieder geval tot een mooi einde gebracht, fijn dat we haar hebben mogen ontmoeten.”
“We zijn hier heel goed geholpen. Mary heeft ons alles geduldig uitgelegd en geregeld. Op alle vragen kregen we duidelijke antwoorden. Wil je zonder stress uit elkaar, dan moet je echt bij deze mediator zijn. Ik kan de bemiddeling absoluut aanbevelen!”
“Ik vond dat alles rondom onze scheiding erg fijn verlopen is. Mary heeft veel voor ons gedaan, als er iets was wat we bijvoorbeeld niet begrepen, dan legde zij dit uit in ‘onze taal’.”

Laatste nieuws en updates

Actueel.

Referenties

Wat klanten van mij vinden

“Persoonlijk maatwerk, wat tijdbesparend werkte omdat we heel veel niet zelf hoefden uit te zoeken. Mary ontzorgt en heeft oog voor het belang van niet alleen de scheidende partners, maar ook voor betrokken kinderen.”
“We zijn hier heel goed geholpen. Mary heeft ons alles geduldig uitgelegd en geregeld. Op alle vragen kregen we duidelijke antwoorden. Wil je zonder stress uit elkaar, dan moet je echt bij deze mediator zijn. Ik kan de bemiddeling absoluut aanbevelen!”

Laatste nieuws en updates

Actueel.